Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

BULAN SEPTEMBER 2007

Nama: Tan Been Tiem

Kelas yang diajar: F5A, F5B & F5C

Tarikh: 3-9-2007 hingga 8 -9 - 2007

Class Mon    3 Tue      4 Wed      5 Thu       6 Fri      7 Sat        8 Remarks
 

F5A

 

        GCE "O" Level 2005: Soalan 4    
 

F5B

 

        GCE "O" Level 2005: Soalan 4    
 

F5C

 

      Suai kenal dengan pelajar GCE "O" Level 2005: Soalan 4    
1

Tarikh: 10-9-2007 hingga 15 -9 - 2007

Class Mon    10 Tue      11 Wed      12 Thu       13 Fri      14 Sat        15 Remarks
 

F5A

 

GCE "O" Level 2006: Soalan 1 GCE "O" Level 2006: Soalan 2

CUTI PENGGAL KETIGA

CUTI PENGGAL KETIGA CUTI PENGGAL KETIGA CUTI PENGGAL KETIGA  
 

F5B

 

GCE "O" Level 2006: Soalan 1 GCE "O" Level 2006: Soalan 2 CUTI PENGGAL KETIGA CUTI PENGGAL KETIGA CUTI PENGGAL KETIGA CUTI PENGGAL KETIGA  
 

F5C

 

GCE "O" Level 2006: Soalan 1 GCE "O" Level 2006: Soalan 2 CUTI PENGGAL KETIGA CUTI PENGGAL KETIGA CUTI PENGGAL KETIGA CUTI PENGGAL KETIGA  

Tarikh: 17-9-2007 hingga 22 -9 - 2007

Class Mon    17 Tue      18 Wed      19 Thu       20 Fri      21 Sat        22 Remarks
 

F5A

 

GCE "O" Level 2006: Soalan 3   PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA  
 

F5B

 

GCE "O" Level 2006: Soalan 3 GCE "O" Level 2006: Soalan 4 PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA  
 

F5C

 

  GCE "O" Level 2006: Soalan 3 PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA  

Tarikh: 24-9-2007 hingga 29 -9 - 2007

Class Mon    24 Tue      25 Wed      26 Thu       27 Fri      28 Sat        29 Remarks
 

F5A

 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA   PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA  
 

F5B

 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA   PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA  
 

F5C

 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA   PEPERIKSAAN PERCUBAAN KEDUA  

Tarikh: 29-1-2007 hingga 31 -1 - 2007

Class Mon    29 Tue      30 Wed      31 Thu       1 Fri      2 Sat        3 Remarks
 

F5A

 

Karangan 2   Prosa klasik 1 Peribahasa 4   Tatabahasa 4  
 

F5B

 

Karangan 2  Prosa klasik 1 Tatabahasa 4     Peribahasa 4  
 

F5C

 

  Tatabahasa 4 Prosa klasik 1 Peribahasa 4   Karangan 2