Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

BULAN MAC 2007

Nama: Tan Been Tiem

Kelas yang diajar: F5A, F5B & F5C

Tarikh: 1-3-2007 hingga 3 -3 - 2007

Class Mon    Tue      Wed      Thu       1 Fri      2 Sat        3 Remarks
 

F5A

 

      Peribahasa: Latihan 8 Perumpamaan ms 257   Tatabahasa: 6

Kata Adjektif

 
 

F5B

 

          Peribahasa: Latihan 8 Perumpamaan ms 257  
 

F5C

 

      Peribahasa: Latihan 8 Perumpamaan ms 257   Karangan 3

Format bahas.

 
1

Tarikh: 5-3-2007 hingga 10 -3 - 2007

Class Mon    5 Tue      6 Wed      7 Thu       8 Fri      9 Sat        10 Remarks
 

F5A

 

Ringkasan 3 ms  ms 185   Ujian 1 Latihan 9: Pepatah ms 276   Tatabahasa 9

Imbuhan

 
 

F5B

 

Ringkasan 3 ms  ms 185 Ujian 1   Tatabahasa 9

Imbuhan

 
  Latihan 9: Pepatah ms 276  
 

F5C

 

  Tatabahasa 9

Imbuhan

Ujian 1 Latihan 9: Pepatah ms 276  

Ringkasan 3 ms  ms 185

 

Tarikh: 12-3-2007 hingga 17 -3 - 2007

Class Mon    12 Tue      13 Wed      14 Thu       15 Fri      16 Sat        17 Remarks
 

F5A

 

Keratan akhbar Latihan 3   Kefahaman 5 ms 211 Latihan 10 Perambahan Brunei ms 342  

Cuti Penggal Pertama

 

 
 

F5B

 

Keratan akhbar Latihan 3 Kefahaman 5 ms 211 Tatabahasa 10: Bina ayat     Cuti Penggal Pertama  
 

F5C

 

  Tatabahasa 10: Bina ayat Kefahaman 5 ms 211 Latihan 10 Perambahan Brunei ms 342   Cuti Penggal Pertama  

Tarikh: 19-3-2007 hingga 24 -3 - 2007

Class Mon    19 Tue      20 Wed      21 Thu       22 Fri      23 Sat        24 Remarks
 

F5A

 

Cuti Penggal Pertama   Cuti Penggal Pertama Cuti Penggal Pertama   Cuti Penggal Pertama  
 

F5B

 

Cuti Penggal Pertama Cuti Penggal Pertama Cuti Penggal Pertama     Cuti Penggal Pertama  
 

F5C

 

  Cuti Penggal Pertama Cuti Penggal Pertama Cuti Penggal Pertama   Cuti Penggal Pertama  

Tarikh: 26-3-2007 hingga 31 -3 - 2007

Class Mon    26 Tue      27 Wed      28 Thu       29 Fri      30 Sat        31 Remarks
 

F5A

 

Karangan 4: Format ceramah   Puisi: Latihan 3 Latihan 11: Makna dan bina ayat.   Tatabahasa 11  
 

F5B

 

Karangan 4 : Format ceramah Puisi: Latihan 3 Tatabahasa 11     Latihan 11: Makna dan bina ayat.  
 

F5C

 

  Tatabahasa 11 Puisi: Latihan 3 Latihan 11: Makna dan bina ayat.  

Karangan 4: Format ceramah