Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

BULAN JULAI 2007

Nama: Tan Been Tiem

Kelas yang diajar: F5A, F5B & F5C

Tarikh: 2-7-2007 hingga 7 -7 - 2007

Class Mon    2 Tue      3 Wed      4 Thu       5 Fri      6 Sat        7 Remarks
 

F5A

 

Ringkasan 7   Kefahaman 9 ms 291 Pepatah: Ulangkaji 1 Tiada kelas tambahan Tatabahasa: Bina ayat  
 

F5B

 

Ringkasan 7 Kefahaman 9 ms 291 Tatabahasa 19: Bina ayat   Tiada kelas tambahan Pepatah: Ulangkaji 1  
 

F5C

 

  Tatabahasa 18: Bina ayat Keratan Akhbar: Latihan 6 Pepatah: Ulangkaji 1 Tiada kelas tambahan Karangan 7  
1

Tarikh: 9-7-2007 hingga 14 -7- 2007

Class Mon    9 Tue      10 Wed      11 Thu       12 Fri      13 Sat        14 Remarks
 

F5A

 

Keratan akhbar: Latihan 7   Puisi 4 Pepatah: Ulangkaji 1 GCE "O" Level 2004: Soalan 3 Tatabahasa 16: Cakap Pindah  
 

F5B

 

Keratan akhbar: Latihan 7 Puisi 4 Tatabahasa 20   GCE "O" Level 2004: Soalan 4 Pepatah: Ulangkaji 1  
 

F5C

 

  Tatabahasa 19 Puisi 4 Pepatah: Ulangkaji 1 GCE "O" Level 2004: Soalan 3 Karangan 8: format dialog  

Tarikh: 16-7-2007 hingga 21 -7 - 2007

Class Mon    16 Tue      17 Wed      18 Thu       19 Fri      20 Sat        21 Remarks
 

F5A

 

Cuti ganti

Hari Keputeraan

  Kefahaman 10 Pepatah: Ulangkaji 2 GCE "O" Level 2004: Soalan 4 Tatabahasa 17: Bina ayat  
 

F5B

 

Cuti ganti:

Hari keputeraan

Kefahaman 10 Tatabahasa 21   GCE "O" Level 2004: Soalan 4 Pepatah: Ulangkaji 2  
 

F5C

 

  Tatabahasa 20 Kefahaman 10 Pepatah: Ulangkaji 2 GCE "O" Level 2004: Soalan 4

Keratan akhbar 7

 

Tarikh: 23-7-2007 hingga 28 -7 - 2007

Class Mon    23 Tue      24 Wed      25 Thu       26 Fri      27 Sat        28 Remarks
 

F5A

 

Karangan 8   Prosa klasik 4 Peribahasa: Ulangkaji 3 GCE "O" Level 2005: Soalan 1 Tatabahasa 18  
 

F5B

 

Keratan akhbar 7 Prosa klasik 4 Tatabahasa   GCE "O" Level 2005: Soalan 1 Peribahasa: Ulangkaji 3  
 

F5C

 

  Tatabahasa: Prosa klasik Peribahasa : Ulangkaji 3 GCE "O" Level 2005: Soalan 1 Ringkasan 9  

Tarikh: 30-7-2007 hingga 31 -7 - 2007

Class Mon    30 Tue      31 Wed      1 Thu       2 Fri              3 Sat            4 Remarks
 

F5A

 

Ringkasan 8            
 

F5B

 

  Puisi 5          
 

F5C

 

Ringkasan 8 Puisi 5