Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

BULAN JANUARI 2007

Nama: Tan Been Tiem

Kelas yang diajar: F5A, F5B & F5C

Tarikh: 3-1-2007 hingga 6 -1 - 2007

Class Mon    Tue      Wed      3 Thu       4 Fri      5 Sat        6 Remarks
 

F5A

 

          Suai kenal dengan pelajar dan menerangkan sukatan pelajaran.  
 

F5B

 

    Suai kenal dengan pelajar.     Menerangkan sukatan pelajaran.  
 

F5C

 

      Suai kenal dengan pelajar   Menerangkan sukatan pelajaran.  
1

Tarikh: 8-1-2007 hingga 13 -1 - 2007

Class Mon    8 Tue      9 Wed      10 Thu       11 Fri      12 Sat        13 Remarks
 

F5A

 

Karangan 1: Pilih satu

1. Rumah idaman saya.

2.Satu percutian yang menarik.

3. Langkah-langkah memajukan bidang pelancongan di negara ini.

  Kefahaman 1 ms 5-6 Peribahasa 1 ms8   Tatabahasa 1 ms13  
 

F5B

 

Karangan 1: Pilih satu

1. Rumah idaman saya.

2.Satu percutian yang menarik.

3. Langkah-langkah memajukan bidang pelancongan di negara ini.

 
Kefahaman 1 ms 5-6 Tatabahasa 1 ms13     Peribahasa 1 ms 8  
 

F5C

 

  Tatabahasa 1 ms13 Kefahaman 1 ms 5-6 Peribahasa 1 ms8   Karangan 1: Pilih satu

1. Rumah idaman saya.

2.Satu percutian yang menarik.

3. Langkah-langkah memajukan bidang pelancongan di negara ini.

 

 

Tarikh: 15-1-2007 hingga 20 -1 - 2007

Class Mon    15 Tue      16 Wed      17 Thu       18 Fri      19 Sat        20 Remarks
 

F5A

 

Ringkasan 1 ms 17-18   Puisi 1: Kasih Petani Buta Peribahasa 2 ms28   Cuti Awal Tahun Hijrah

Kerja rumah :

Tatabahasa 2:Bina ayat (GCE 1996)

 
 

F5B

 

Ringkasan 1 ms17-18 Puisi 1: Kasih Petani Buta Tatabahasa 2: Bina ayat (GCE 1996)     Cuti Awal Tahun Hijrah

Kerja rumah

Peribahasa 2 ms 28

 
 

F5C

 

  Tatabahasa 2: Bina ayat (GCE1996) Puisi 1: Kasih Petani Buta Peribahasa 2 ms 28   Cuti Awal Tahun Hijrah

Kerja rumah

Ringkasan 1 ms 17-18

 

 

Tarikh: 22-1-2007 hingga 27 -1 - 2007

Class Mon    22 Tue      23 Wed      24 Thu       25 Fri      26 Sat        27 Remarks
 

F5A

 

Keratan akhbar 1   Kefahaman 2 Peribahasa 3   Tatabahasa 3  
 

F5B

 

Keratan akhbar 1  Kefahaman 2 Tatabahasa 3     Peribahasa 3  
 

F5C

 

  Tatabahasa 3 Kefahaman 2 Peribahasa 3   Keratan akhbar 1

 

 

Tarikh: 29-1-2007 hingga 31 -1 - 2007

Class Mon    29 Tue      30 Wed      31 Thu       1 Fri      2 Sat        3 Remarks
 

F5A

 

Karangan 2   Prosa klasik 1 Peribahasa 4   Tatabahasa 4  
 

F5B

 

Karangan 2  Prosa klasik 1 Tatabahasa 4     Peribahasa 4  
 

F5C

 

  Tatabahasa 4 Prosa klasik 1 Peribahasa 4   Karangan 2