Make your own free website on Tripod.com

Laman Web Tan Been Tiem

Home | Pelajar M5 | BIODATA | Jadual waktu | Rancangan Pengajaran | PELAN TINDAKAN 2007 | Rancangan Mingguan | Koleksi gambar | Aktiviti Jabatan | Latihan
Rancangan Mingguan

SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

BULAN JANUARI 2007

Nama: Tan Been Tiem

Kelas yang diajar: F5A, F5B & F5C

Tarikh: 3-1-2007 hingga 6 -1 - 2007

Class Mon                       Tue                       Wed      3 Thu 4                    Fri                                      5 Sat        6                          Remarks         
 

F5A

 

          Suai kenal dengan pelajar dan menerangkan sukatan pelajaran.  
 

F5B

 

    Suai                     kenal dengan pelajar.     Menerangkan sukatan pelajaran.  
 

F5C

 

      Suai kenal dengan pelajar   Menerangkan sukatan pelajaran.  
1

Tarikh: 8-1-2007 hingga 13 -1 - 2007

Class Mon    8                          Tue      9                            Wed      10                        Thu       11                          Fri      12                       Sat        13                      Remarks          
 

F5A

 

Karangan 1: Pilih satu

1. Rumah idaman saya.

2.Satu percutian yang menarik.

3. Langkah-langkah memajukan bidang pelancongan di negara ini.

  Kefahaman 1 Peribahasa 1   Tatabahasa 1  
 

F5B

 

Karangan 1: Pilih satu

1. Rumah idaman saya.

2.Satu percutian yang menarik.

3. Langkah-langkah memajukan bidang pelancongan di negara ini.

 
Kefahaman 1 Tatabahasa 1     Peribahasa 1  
 

F5C

 

  Tatabahasa 1 Kefahaman 1 Peribahasa 1   Karangan 1: Pilih satu

1. Rumah idaman saya.

2.Satu percutian yang menarik.

3. Langkah-langkah memajukan bidang pelancongan di negara ini.

 

 

Tarikh: 15-1-2007 hingga 20 -1 - 2007

Class Mon    15                          Tue      16                         Wed      17                        Thu       18                          Fri      19                      Sat                    20                  Remarks          
 

F5A

 

Ringkasan 1   Puisi 1 Peribahasa 2   Cuti Awal Tahun Hijrah

Kerja rumah :

Tatabahasa 2

 
 

F5B

 

Ringkasan 1  Puisi 1 Tatabahasa 2     Cuti Awal Tahun Hijrah

Kerja rumah

Peribahasa 2

 
 

F5C

 

  Tatabahasa 2 Puisi 1 Peribahasa 2   Cuti Awal Tahun Hijrah

Kerja rumah

Ringkasan 1

 

 

Tarikh: 22-1-2007 hingga 27 -1 - 2007

Class Mon                        22 Tue      23                         Wed      24                         Thu       25                          Fri      26                       Sat        27            Remarks         
 

F5A

 

Keratan akhbar 1   Kefahaman 2 Peribahasa 3   Tatabahasa 3  
 

F5B

 

Keratan akhbar 1  Kefahaman 2 Tatabahasa 3     Peribahasa 3  
 

F5C

 

  Tatabahasa 3 Kefahaman 2 Peribahasa 3   Keratan akhbar 1

 

 

Tarikh: 29-1-2007 hingga 31 -1 - 2007

Class Mon    29                           Tue      30                         Wed      31                        Thu       1                           Fri                          2 Sat        3       Remarks         
 

F5A

 

Karangan 2   Prosa klasik 1 Peribahasa 4   Tatabahasa 4  
 

F5B

 

Karangan 2  Prosa klasik 1 Tatabahasa 4     Peribahasa 4  
 

F5C

 

  Tatabahasa 4 Prosa klasik 1 Peribahasa 4   Karangan 2

 

 

SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

BULAN FEBRUARI 2007

Nama: Tan Been Tiem

Kelas yang diajar: F5A, F5B & F5C

Tarikh: 1-2-2007 hingga 3 -2 - 2007

Class Mon    Tue      Wed      Thu       1 Fri      2 Sat        3 Remarks
 

F5A

 

      Peribahasa: Latihan 4 Pepatah ms 119   Tatabahasa: 4

Cakap ajuk/pindah

 
 

F5B

 

          Peribahasa: Latihan 4 Pepatah ms 119  
 

F5C

 

      Peribahasa: Latihan 4 Pepatah ms 119   Karangan 2

Video lebih banyak mendatangkan kesan negatif.Bincangkan.

 

1

Tarikh: 5-2-2007 hingga 10 -2 - 2007

Class Mon    5 Tue      6 Wed      7 Thu       8 Fri      9 Sat        10 Remarks
 

F5A

 

Ringkasan 2 ms  ms 141   Prosa klasik: Latihan 1 Latihan 5 Bidalan ms 146-147   Tatabahasa 5  
 

F5B

 

Ringkasan 2 ms  ms 141 Prosa klasik: Latihan 1 Tatabahasa 5     Latihan 5 Bidalan ms 146-147  
 

F5C

 

  Tatabahasa 5 Prosa klasik: Latihan 1 Latihan 5 Bidalan ms 146-147  

Ringkasan 2 ms  ms 141

 

Tarikh: 12-2-2007 hingga 17 -2 - 2007

Class Mon    12 Tue      13 Wed      14 Thu       15 Fri      16 Sat        17 Remarks
 

F5A

 

Keratan akhbar Latihan 2   Kefahaman 3 ms 90 Latihan 6 Perambahan Brunei ms 170  

Cuti Tahun Baru Cina

 

 
 

F5B

 

Keratan akhbar Latihan 2 Kefahaman 3 ms 90 Tatabahasa 6    

Cuti Tahun Baru Cina

 
 

F5C

 

  Tatabahasa 6 Kefahaman 3 ms 90 Latihan 6 Perambahan Brunei ms 170  

Cuti Tahun Baru Cina

 

Tarikh: 19-2-2007 hingga 24 -2 - 2007

Class Mon    19 Tue      20 Wed      21 Thu       22 Fri      23 Sat        24 Remarks
 

F5A

 

  Cuti Tahun Baru Cina

  Puisi 2 Latihan 7 Simpulan bahasa ms 191   Cuti Hari Kebangsaan  
 

F5B

 

Cuti Tahun Baru Cina

  

Puisi 2 Tatabahasa 7     Cuti Hari Kebangsaan  
 

F5C

 

  Tatabahasa 7 Puisi 2 Latihan 7 Simpulan bahasa ms 191   Cuti Hari Kebangsaan

 

 

Tarikh: 26-2-2007 hingga 28 -2 - 2007

Class Mon    26 Tue      27 Wed      28 Thu       1 Fri      2 Sat        3 Remarks
 

F5A

 

Karangan 2   Kefahaman 4 ms 115 Latihan 8 Perumpamaan ms 257   Tatabahasa 6  
 

F5B

 

Karangan 2  Kefahaman 4 ms 115 Tatabahasa 8     Latihan 6 Perambahan Brunei ms 170  
 

F5C

 

  Tatabahasa 8 Kefahaman 4 ms 115 Latihan 8 Perumpamaan ms 257   Keratan akhbar Latihan 2

 

 

SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

BULAN MAC 2007

Nama: Tan Been Tiem

Kelas yang diajar: F5A, F5B & F5C

Tarikh: 1-3-2007 hingga 3 -3 - 2007

Class Mon            Tue                                         Wed                                         Thu       1 Fri      2                             Sat        3 Remarks
 

F5A              

 

      Peribahasa: Latihan 8 Perumpamaan ms 257   Tatabahasa: 6

Kata Adjektif

 
 

F5B

 

          Peribahasa: Latihan 8 Perumpamaan ms 257  
 

F5C

 

                         Peribahasa: Latihan 8 Perumpamaan ms 257                         Karangan 3

Format bahas.

                       
1

Tarikh: 5-3-2007 hingga 10 -3 - 2007

Class Mon    5                      Tue      6                           Wed      7                              Thu                       8                         Fri     9                    Sat                    10                Remarks              
 

F5A

 

Ringkasan 3 ms  ms 185   Ujian 1 Latihan 9: Pepatah ms 276   Tatabahasa 9

Imbuhan

 
 

F5B

 

Ringkasan 3 ms  ms 185 Ujian 1   Tatabahasa 9

Imbuhan

 
  Latihan 9: Pepatah ms 276  
 

F5C

 

  Tatabahasa 9

Imbuhan

Ujian 1 Latihan 9: Pepatah ms 276  

Ringkasan 3 ms  ms 185

 

Tarikh: 12-3-2007 hingga 17 -3 - 2007

Class Mon    12 Tue      13 Wed      14                      Thu       15 Fri                     16 Sat        17                   Remarks
 

F5A

 

Keratan akhbar Latihan 3   Kefahaman 5 ms 211 Latihan 10 Perambahan Brunei ms 342  

Cuti Penggal Pertama

 

                           
 

F5B

 

Keratan akhbar Latihan 3 Kefahaman 5 ms 211 Tatabahasa 10: Bina ayat     Cuti Penggal Pertama  
 

F5C

 

  Tatabahasa 10: Bina ayat Kefahaman 5 ms 211 Latihan 10 Perambahan Brunei ms 342   Cuti Penggal Pertama  

Tarikh: 19-3-2007 hingga 24 -3 - 2007

Class Mon    19 Tue      20 Wed      21 Thu       22 Fri      23                   Sat        24                     Remarks             
 

F5A

 

Cuti Penggal Pertama   Cuti Penggal Pertama Cuti Penggal Pertama   Cuti Penggal Pertama  
 

F5B

 

Cuti Penggal Pertama Cuti Penggal Pertama Cuti Penggal Pertama     Cuti Penggal Pertama  
 

F5C

 

  Cuti Penggal Pertama Cuti Penggal Pertama Cuti Penggal Pertama   Cuti Penggal Pertama  

Tarikh: 26-3-2007 hingga 31 -3 - 2007

Class Mon    26 Tue      27 Wed      28 Thu       29 Fri      30 Sat        31 Remarks
 

F5A

 

Karangan 4: Format ceramah   Puisi: Latihan 3 Latihan 11:                   Makna dan bina ayat.                        Tatabahasa 11  
 

F5B

 

Karangan 4 : Format ceramah Puisi: Latihan 3 Tatabahasa 11     Latihan 11: Makna dan bina ayat.  
 

F5C

 

  Tatabahasa 11 Puisi: Latihan 3 Latihan 11: Makna dan bina ayat.  

Karangan 4: Format ceramah