Make your own free website on Tripod.com

Laman Web Tan Been Tiem

Home | Pelajar M5 | BIODATA | Jadual waktu | Rancangan Pengajaran | PELAN TINDAKAN 2007 | Rancangan Mingguan | Koleksi gambar | Aktiviti Jabatan | Latihan
PELAN TINDAKAN 2007

PELAN TINDAKAN PELAJARAN BAHASA MELAYU

PERINGKAT SEKOLAH RENDAH TAHUN 2007

 

                      OBJEKTIF: MENINGKATKAN MUTU KEMAHIRAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

 

 

BIDANG YANG DIFOKUS

PERANCANGAN AKTIVITI

TUJUAN

BAHAN

1.      Meningkatkan Kemahiran

Penulisan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Meningkatkan kemahiran

lisan

 

 

 

 

 

 

      Mengajar topik-topik tertentu daripada buku

      teks, buku kerja dan buku latihan

      Memberi latihan tulisan yang telah ditetapkan

      Melatih para pelajar membina ayat .

      Membimbing murid menulis karangan sendiri .

      Melatih murid menyusun perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

      Memberi latihan mengisikan tempat kosong supaya menjadi sebuah karangan yang lengkap.

      Menulis perkataan/ayat yang disebut oleh guru (ejaan/rencana).

      Menyusun ayat mengikut urutan yang betul.

      Pembacaan bahan-bahan karangan.

      Menulis ringkasan cerita melalui buku cerita yang dibaca.

      Membuat buku skrap tentang contoh-contoh karangan.

      Memberi penilaian bertulis melalui ujian kelas  dan guru dikehendaki menjelaskan jawapan  kepada para pelajar selepas kertas ujian dipulangkan kepada para pelajar.

 

 

 

 

      Melatih para pelajar menjawab soalan kefahaman secara lisan.

 

      Para pelajar  digalakkan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu dalam kelas dan  kegiatan bahasa Melayu.

 

      Melakonkan satu situasi yang diberi.

 

      Menyuruh pelajar menceritakan semula cerita yang dibaca atau didengar.

 

      Menyuruh pelajar memberi pendapat berdasarkan sesuatu tajuk.

 

      Menggalakkan penuntut mengambil bahagian dalam Peraduan Bercerita dan Kuiz.

 

      Mendengar radio kemudian menjawab soalan-soalan yang dikemukakan.

 

      Perbincangan secara kumpulan

 

      Untuk menggalakkan para

    penuntut menggunakan

    tatabahasa yang betul dan

    membina asas tatabahasa

    yang kukuh.

      Melatih para pelajar dalam penguasaan penulisan tulisan rumi.

      Memperkayakan perbendaharaan kata.

      Mengukuhkan pembentukan struktur ayat

      Untuk melatih pelajar

    menghasilkan ayat sendiri.

      Menambahkan pengetahuan untuk digunakan sebagai isi-isi karangan.

      Untuk melatih penuntut

    memahami kehendak

    soalan peperiksaan dan me-

    nilai kemampuan pelajar

    serta memperbaiki

    kelemahan pelajar.

 

      Melancarkan pertuturan.

 

      Membina pemikiran yang kreatif

 

      Membina keyakinan diri.

 

      Melatih penuntut supaya fasih bertutur dalam bahasa Melayu

 

      Meningkatkan kemahiran mendengar dan menjawab secara lisan.

 

      Membolehkan murid-murid berinteraksi dengan menggunakan bahasa Melayu

      Guru-guru

    Darjah 1

    hingga 6

 

      Buku-buku

      teks dan

      rujukan.

 

      Majalah, suratkhabar, buku karangan dan buku cerita

 

      Bahan-bahan ransangan seperti gambar, animasi dan rajah.

 

 

 

 

 

 

      Guru-guru Darjah 1 hingga 6.

 

      Alat-alat bantu mengajar seperti Makmal Bahasa Berkomputer

 

      Buku-buku cerita.

 

 

3.      Meningkatkan kemahiran

membaca

 

 

      Melatih  penuntut membaca secara kuat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

 

      Melafazkan pantun dan syair yang terdapat dalam buku kerja.

 

      Penuntut disarankan untuk membaca bahan bacaan tambahan seperti majalah dan buku cerita.

 

      Membaca petikan secara bergilir-gilir oleh setiap pelajar.

 

 

      Melancarkan bacaan murid.

      Memperbaiki mutu bacaan para pelajar melalui bacaan yang berterusan.

      Mendedahkan para pelajar dengan pelbagai ilmu pengetahuan.

 

      Mengenalpasti pelajar yang lemah.

 

      Guru-guru Darjah 1 hingga 6

 

      Multi Media

 

      Buku Teks dan buku kerja

 

 

4.      Pemberian kerja rumah

 

 

      Latihan tambahan selain daripada latihan biasa bagi mengukuhkan pemahaman murid.

 

      Latihan ulangkaji dan kerja rumah semasa cuti sekolah.

 

 

      Membantu mematangkan lagi penerimaan pelajar dalam setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru.

 

 

      Semua guru Darjah 1 hingga 6

 

      Buku teks, buku kerja dan buku latihan.

 

5.      Pemberian kerja bertulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kefahaman: 16 (Darjah 1)

                     30 ( Darjah 2- 6 )

             

Tatabahasa: 30 ( Darjah 1- 6)

 

Karangan : 10 (Darjah 2-3)

                   15 (Darjah 4-6)

Bina ayat: 10 ( Darjah 1)

Tulisan / pantun: 10

 

Ejaan/rencana : 16                                          

 

 

      Melatih para penuntut memahami dengan lebih lanjut tentang pelajaran yang diajar oleh guru.

 

      Meningkatkan pemaham- an para penuntut terhadap pelajaran yang diajar melalui latihan yang dibuat oleh pelajar sendiri atau yang dibimbing oleh guru.

 

 

      Buku latihan

      Buku teks

      Buku rujukan

      Semua guru Darjah 1-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      Kegiatan ko-kurikulum

 

 

      Peraduan Menulis Tulisan Rumi (Darjah 1-3)

 

      Peraduan mengarang (Darjah 4-6)

 

      Peraduan Bercerita (Darjah 1-6)

 

      Peraduan Mencipta Dialog (Darjah 1-3)

 

      Peraduan Nyanyian Lagu Melayu (Darjah1-6)

 

 

 

 

      Memberi peluang kepada penuntut melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti tersebut untuk membentuk keyakinan diri penuntut dan meningkatkan penguasaan bahasa Melayu mereka.

 

      Semua guru Darjah 1 hingga 6

Disediakan oleh:

TAN BEEN TIEM

Ketua Jabatan Bahasa Melayu,

Sekolah Menengah Chung Hwa, B.S.B.

Negara Brunei Darussalam.

12-11-2006