Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

BULAN FEBRUARI 2007

Nama: Tan Been Tiem

Kelas yang diajar: F5A, F5B & F5C

Tarikh: 1-2-2007 hingga 3 -2 - 2007

Class Mon    Tue      Wed      Thu       1 Fri      2 Sat        3 Remarks
 

F5A

 

      Peribahasa: Latihan 4 Pepatah ms 119   Tatabahasa: 4

Cakap ajuk/pindah

 
 

F5B

 

          Peribahasa: Latihan 4 Pepatah ms 119  
 

F5C

 

      Peribahasa: Latihan 4 Pepatah ms 119   Karangan 2

Video lebih banyak mendatangkan kesan negatif.Bincangkan.

 
1

Tarikh: 5-2-2007 hingga 10 -2 - 2007

Class Mon    5 Tue      6 Wed      7 Thu       8 Fri      9 Sat        10 Remarks
 

F5A

 

Ringkasan 2 ms  ms 141   Prosa klasik: Latihan 1 Latihan 5 Bidalan ms 146-147   Tatabahasa 5  
 

F5B

 

Ringkasan 2 ms  ms 141 Prosa klasik: Latihan 1 Tatabahasa 5     Latihan 5 Bidalan ms 146-147  
 

F5C

 

  Tatabahasa 5 Prosa klasik: Latihan 1 Latihan 5 Bidalan ms 146-147  

Ringkasan 2 ms  ms 141

 

Tarikh: 12-2-2007 hingga 17 -2 - 2007

Class Mon    12 Tue      13 Wed      14 Thu       15 Fri      16 Sat        17 Remarks
 

F5A

 

Keratan akhbar Latihan 2   Kefahaman 3 ms 90 Latihan 6 Perambahan Brunei ms 170  

Cuti Tahun Baru Cina

 

 
 

F5B

 

Keratan akhbar Latihan 2 Kefahaman 3 ms 90 Tatabahasa 6    

Cuti Tahun Baru Cina

 
 

F5C

 

  Tatabahasa 6 Kefahaman 3 ms 90 Latihan 6 Perambahan Brunei ms 170  

Cuti Tahun Baru Cina

 

Tarikh: 19-2-2007 hingga 24 -2 - 2007

Class Mon    19 Tue      20 Wed      21 Thu       22 Fri      23 Sat        24 Remarks
 

F5A

 

  Cuti Tahun Baru Cina

  Puisi 2 Latihan 7 Simpulan bahasa ms 191   Cuti Hari Kebangsaan  
 

F5B

 

Cuti Tahun Baru Cina

  

Puisi 2 Tatabahasa 7     Cuti Hari Kebangsaan  
 

F5C

 

  Tatabahasa 7 Puisi 2 Latihan 7 Simpulan bahasa ms 191   Cuti Hari Kebangsaan

 

 

Tarikh: 26-2-2007 hingga 28 -2 - 2007

Class Mon    26 Tue      27 Wed      28 Thu       1 Fri      2 Sat        3 Remarks
 

F5A

 

Karangan 2   Kefahaman 4 ms 115 Latihan 8 Perumpamaan ms 257   Tatabahasa 6  
 

F5B

 

Karangan 2  Kefahaman 4 ms 115 Tatabahasa 8     Latihan 6 Perambahan Brunei ms 170  
 

F5C

 

  Tatabahasa 8 Kefahaman 4 ms 115 Latihan 8 Perumpamaan ms 257   Keratan akhbar Latihan 2