Make your own free website on Tripod.com

SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB JABATAN BAHASA MELAYU

Laman Web Guru-Guru Bahasa Melayu

 Laman web ini akan memaparkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh jabatan bahasa Melayu. Pada tahun 2007, jabatan bahasa Melayu telah merancang pelbagai peraduan ke arah memupuk minat para pelajar untuk mempelajari bahasa Melayu dan mendedahkan para pelajar dengan penggunaan bahasa Melayu dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Jabatan Bahasa Melayu. Di samping itu, kami juga berharap aktiviti-aktiviti yang diadakan dalam bentuk peraduan, akan dapat mencungkil bakat-bakat pelajar dalam pelbagai bidang. Di antara peraduan yang telah dirancang pada tahun ini adalah:

Peraduan Menulis Karangan bahagian sekolah rendah dan menengah.

Peraduan bercerita bahagian sekolah rendah.

Peraduan Syarahan bahagian menengah

Peraduan nyanyian bahagian sekolah rendah dan menengah

Peraduan menulis tulisan rumah bahagian sekolah rendah.

Peraduan melukis poster bahagian menengah.

Peraduan mencipta dailog bahagian sekolah rendah.