Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH CHUNG HWA, BANDAR SERI BEGAWAN

BULAN APRIL 2007

Nama: Tan Been Tiem

Kelas yang diajar: F5A, F5B & F5C

Tarikh: 2-4-2007 hingga 7 -4 - 2007

Class Mon    2 Tue      3 Wed      4 Thu       5 Fri      6 Sat        7 Remarks
 

F5A

 

Ringkasan 4 ms 188   Kefahaman: Latihan 6 ms 254 Perumpamaan ms 257

Latihan 8

GCE "O" Level 2002: Soalan 2(c) Tatabahasa: Latihan 8 Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah  
 

F5B

 

Ringkasan 4 ms 188 Kefahaman: Latihan 6 ms 254 Tatabahasa: Latihan 11 Bina ayat   GCE "O" Level 2002: Soalan 2(c) Perambahan ms 170 Latihan 6

Simpulan bahasa ms 191 Latihan 7

 
 

F5C

 

  Tatabahasa: Latihan 11 Bina ayat Kefahaman: Latihan 6 ms 254 Perumpamaan ms 257

Latihan 8

 

GCE "O" Level 2002: Soalan 2(c) Ringkasan 4 ms 188  
1

Tarikh: 9-4-2007 hingga 14 -4 - 2007

Class Mon    9 Tue      10 Wed      11 Thu       12 Fri      13 Sat        14 Remarks
 

F5A

 

Keratan Akhbar: Latihan 4

Rakam bacaan

  Prosa klasik: Latihan 3 Perumpamaan Latihan 12 Makna dan ayat GCE "O" Level 2002: Soalan 3 Tatabahasa : Latihan 9 Cakap pindah  
 

F5B

 

Keratan Akhbar: Latihan 4

Rakam bacaan

 

Prosa klasik: Latihan 3 Tatabahasa : Latihan12 cakap pindah   GCE "O" Level 2002: Soalan 3 Peribahasa 11 Pepatah  
 

F5C

 

  Tatabahasa : Latihan12 Bina ayat ms236 Prosa klasik: Latihan 3 Perumpamaan Latihan 12 Makna dan ayat GCE "O" Level 2002: Soalan 3 Karangan 4 : Format syarahan

 

 

Tarikh: 16-4-2007 hingga 21 -4 - 2007

Class Mon    16 Tue      17 Wed      18 Thu       19 Fri      20 Sat        21 Remarks
 

F5A

 

Karangan 5: Format laporan   Kefahaman 7 ms 272 Peribahasa 13 GCE "O" Level 2002: Soalan 4 Tatabahasa 10  
 

F5B

 

  Kefahaman 7 ms 272 Tatabahasa 13: Bina ayat   GCE "O" Level 2002: Soalan 4 Peribahasa 12  
 

F5C

 

Karangan 5: Format laporan Tatabahasa: Latihan 13 Cakap Pindah Kefahaman 7 ms 272 Peribahasa 13 GCE "O" Level 2002: Soalan 4 Keratan akhbar 4  

Tarikh: 23-4-2007 hingga 28 -4 - 2007

Class Mon    23 Tue      24 Wed      25 Thu       26 Fri      27 Sat        28 Remarks
 

F5A

 

Ringkasan 5   Puisi 3 Peribahasa 14 GCE "O" Level 2003: Soalan 1 Tatabahasa 11  
 

F5B

 

Ringkasan 5 Puisi 3 Tatabahasa 14   GCE "O" Level 2003: Soalan 1 Peribahasa 13  
 

F5C

 

  Tatabahasa 14 Puisi 3 Peribahasa 14 GCE "O" Level 2003: Soalan 1 Ringkasan 5

 

 

Tarikh: 29-4-2007 hingga 30 -4 - 2007

Class Mon    30 Tue      1 Wed      2 Thu       3 Fri      4 Sat        5 Remarks
 

F5A

 

Peraduan Menulis Karangan   Kefahaman 8 Peribahasa 15 GCE "O" Level 2003: Soalan 2 Tatabahasa 15  
 

F5B

 

Peraduan Menulis Karangan Kefahaman 8 Tatabahasa 15   GCE "O" Level 2003: Soalan 2 Peribahasa 15  
 

F5C

 

  Tatabahasa 15 Kefahaman 8 Peribahasa 15 GCE "O" Level 2003: Soalan 2 Peraduan Menulis Karangan